Избор на аларми |  Сервиз   |   Въпроси - Отговори

GSM СЪРВЪР


Предназначение:

За организиране на локален СОТ с използване на GSM мрежа. Алармените събития от локалните алармени системи се регистрират и обработват на компютър чрез разработен за това софтуер. 

 

Предимства:

 • При наличието на охрана отпада необходимостта от СОТ.

 •  Aлармена и визуална информация за всеки обект.

 • Местонахождението на обектите е без значение и може да бъде в цялата страна.

 • Цената за един обект за цялата година е цената на една карта (прима, b connect) на GSM операторите

 • Регистрира се обекта, времето на събитието, прието ли е от охраната.  Информацията се съхранява на компютъра и може да се изтрива единствено от лицето с администраторски права.

 • Чете sms съобщения

 • Изпраща sms съобщения

 • Набира зададени гсм номера и изпраща код.

 • Изискванията към компютрите са минимални

 • Работи под Windows 98 SE, Windows 2000, Windows XP

 • Компютъра може да се използва и за други цели - например за Видеонаблюдение

 

Принципна схема на свързване на алармени системи с гсм модул към ГСМ сървъра и вида на софтуера

 

свързване на охранителните системи с gsm moduli в локален сот


 

 

Цена на локален СОТ  -  500 лв

Включва:

 • гсм сървър

 • софтуер

 • 3 гсм модула

 


 

GSM аларма - GM3

 • Захранване - 12V DC със заряд на гсм апарата

 • Магнитен датчик - 1 бр.

 • Сирена - 1 бр.

 • Брой зони - 3 (бавна и 2 бързи)

 • Време за влизане - до 15 s

 • Време за излизане до 60 s

 • Включване/изключване  чрез ключ

 • gsm modul

 • Набира  2 мобилни номера

 • информация за задействана зона

 • информация за присъствие в обекта по време на аларма

 • Може да подслушвате охранявания обект

 • Лесен монтаж

 • Преносима

Цена на аларма с гсм GM3 - 90 лв.

алармена система с известяване по гсм


GM3 - комплект

Предназначение: Охрана на вили, домове,  мазета и др.

 • Захранване - 220 V AC

 • Централа

 • Сирена

 • Магнитен датчик (МУК)  - 1бр.

 • Акумулатор - 12V/1,3Ah - 1 бр.

 • Вграден GSM комуникатор

 • Управление  - чрез ел. ключе

 • Брой зони - 3 (бавна и 2 бързи)

 • Време за влизане - до 15 s

 • Време за излизане до 60 s

 • Набира 2 гсм номера

 • Информира за състоянието на обекта

 • Преносима

Цена на аларма с гсм - 115 лв.

Охранителни системи с gsm модул


GSM модул GM1

 

GSM модул GM1 служи да Ви информира за алармени събития в охранявания обект.  GM1 следи за някои от параметрите на алармената система. Номерата, на които позвънява модула се вкарва предварително на СИМ картата, от кой да функциониращ GSM апарат. Чрез гсм модула разбирате кога има алармено събитие, а също така кога алармената Ви система е унищожена.  Може да се използва и директно за охрана. Разходът за една година от използването на модула е 6 лв. (една карта на операторите). За охранителните системи на Paradox се предлагат варианта GM1S.

Общи параметри:

 • Захранване  - 12 V.

 • Три входа

 • Набира 3 номера

 • Контрол и остраняване на фалшиви сигнали

Цената на модула без СИМ карта - 70 лв.

 


 

ГСМ модул за алармени системи GM1E - параметри

Приложение - за вграждане в алармени системи

 • Захранване - 12 V (от алармата)

 • Брой зони - 4

 • Набира 3 мобилни номера

 • Може да сигнализира за 6 събития. Събитията на които да сигнализира се задават от охранителната система.

 • Възможни сигнализации. (Определят се от възможностите на използваната централа)

- Отпадане на Акумулатор

- Отпадане на захранващото напрежение

-  Активиране на системата

-  Деактивиране на системата

- Активиране/деактивиране с определен код

- Деактивиране на системата само при аларма

- Сигнализация при задействане на определена зона.

- Други функции

 • Може да подслушвате охранявания обект при аларма

 • Възможност и за самостоятелна охрана

Цена на аларма с гсм GM1Е - 85 лв.

алармена система с известяване по гсм


гсм комуникатор за охранителни цели

ГСМ аларма GM10 - параметри

(Конфигурация на охранителна система)

 • Магнитен датчик

 • Сирена 12V/20W

 • Брой зони - 6

 • Брой изходи - 3

 • Изход за външна сирена

 • Изход за състояние на алармата

 • Дистанционно управляем изход чрез GSM апарат (управление на ел. уреди,врати и др.)

 • Включване/изключване - чрез набиране на номера на аларамата от GSM апарат или чрез ел. ключе( опции за дистанционни и др.)

 • Управление и настройки на режими - чрез набиране или изпращане на текстови съобщения до алармата

 • Възможност за шунтиране на зони

 • Сигнализира при отпадане на захранващото напрежение

 • Дистанционно включване/изключване на сирената чрез ваш гсм апарат

 • Дистанционно разрешаване/забраняване на съобщения

 • Дистанционно изключване (шунтиране) на група от зони при охрана

 • Подслушване от разстояние при монтиран микрофон чрез ващия гсм апарат. Просто набирате алармата.

 • Набира 2 гсм номера при аларма

 • Изпраща съобщения по специален алгоритъм (разработка на фирмата), ако ги разрешите.

 • Информация за присъствие при  аларма

 • Информация за задействана зона

 • Мониторинг на системата от ваш гсм апарат

 • Лесен монтаж - свързвате само магнитни датчици

При монтаж да се прикрие добре.При използване на обемни датчици се препоръчва СМ10.

Цена на аларма с гсм GM - 110 лв.

алармена система с известяване по гсм

Демо копие на софтуера за обработка на алармените събития на локален сот с аларми с гсм модули

Copyright © 2009 С. Стоянов

Начало | Услуги | Контролери |  GSM сървър

1 онлайн потребител